Op deze website vind je alle opdrachten en formats van de ruggensteunen uit de veldgids ‘Iedereen aan boord!’. Download, gebruik en deel ze.
 

Iedereen aan boord!
Het boek ‘Iedereen aan boord!’, is geschreven voor alle professionals die in klas, school, of samenwerkingsverband passend onderwijs proberen te realiseren voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dit brengt voor hen grote uitdagingen met zich mee. Over die uitdagingen en de ideeën van de twee auteurs, Bart van Kessel en Jos van der Horst, over een effectieve aanpak gaat dit boek.

Lees meer

 

Veldgids: Iedereen aan boord!
De veldgids laat je zien hoe je samen met de mensen in je omgeving, oplossingen vindt in de situaties dat passend onderwijs je voor een grote uitdaging plaatst en je niet “als vanzelf” weet welke weg te bewandelen. Meer dan twintig ruggensteunen geven antwoord op de vraag, ‘Hoe doe ik dat?’. De gids laat de theorie links liggen en beperkt zich tot de praktijk. De ruggensteunen zijn eerst en vooral bestemd voor leerkrachten, docenten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren. Maar ook voor diegenen met wie zij samenwerken. Vanzelfsprekend op de eerste plaats de ouders, maar daarnaast ook alle onderwijsondersteuners, zorgprofessionals, leerplichtambtenaren, consulenten voortijdig schoolverlaten, of bijvoorbeeld de mensen van jeugdzorg. 

Lees meer