Over Bart en Jos

Bart en Jos

Drs. Jos A.J. van der Horst (1956) is een veranderkundige met een jarenlange ervaring in de non-profitsector met veranderprocessen in het algemeen en communicatie- en samenwerkingsvraagstukken in het bijzonder. Hij was als communicatiemanager werkzaam bij non-profitorganisaties zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie. In 1998 ging hij van start met Quanta NpM. Een adviesbureau gespecialiseerd in de non-profitsector. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling en versterking van maatschappelijk ondernemerschap, samenwerking en communicatie. Daarnaast adviseert hij opdrachtgevers ten aanzien van de voorbereiding en uitvoering van veranderprocessen. Hij was vanaf 2005 veertien jaar verbonden aan Gedragswerk.

Bart van Kessel (1960) heeft zijn sporen verdiend in het onderwijs. Hij was achtereenvolgens groepsleerkracht in SO en VSO voor kinderen met gedragsproblemen, directeur in het speciaal onderwijs, docent aan het Seminarium voor Orthopedagogiek en coördinator van een Regionaal Expertise Centrum. De laatste jaren is hij als ‘Van Kessel Verhalen en verbinden’ werkzaam als senior beleidsadviseur en consultant en deed zo in verschillende landelijke en regionale projecten ervaring op met het ontwikkelen van de onderlinge samenwerking van partijen in en om het onderwijsveld die zich bezighouden met dat deel van de jeugd dat om extra aandacht vraagt. Sinds 2005 is hij coördinator én sparring partner van project Gedragswerk.

Samen schreven zij ‘Resultaat door verbinden’ (2009 Kluwer, Alphen aan den Rijn), ‘Iedereen aan boord! Samen werken aan passend onderwijs voor kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt’ (2014 Uitgeverij SWP, Amsterdam) en de veldgids ‘Iedereen aan boord!’ (2015 Uitgeverij SWP Amsterdam).

In april 2018 verscheen van Jos van der Horst ‘Rebel met een reden’. Een boek voor en over kritische, rebellerende professionals in non-profitorganisaties, die zich niet kunnen vinden in de door de financiers, beleidsmakers, bestuurders en managers van "hun organisatie" prachtig geschetste nieuwe en lonkende toekomstperspectieven.

Zij komen daardoor meer en meer in een voor hen ingewikkelde situatie terecht. In dit boek beschrijft Van der Horst wat er voor nodig is om een weg te vinden in dit soort situaties.

Daarnaast is dit boek gericht op de bestuurders en managers die aan het roer staan van een veranderproces en die geen boodschap hebben aan kritische tegengeluiden, of juist wél in gesprek willen gaan maar te maken hebben met rebellen die dat onmogelijk maken. Zij missen kansen! Dit boek laat zien welke kansen dat zijn en hoe deze te benutten.

Met voorbeelden uit de wereld van passend onderwijs.

 

 

Lees hier meer over dit nieuwe boek.