Veldgids: Iedereen aan boord!

De veldgids ‘Iedereen aan boord!  Meer dan 20 ruggensteunen voor in en rondom de klas’

In 2014 schreven wij het boek ‘Iedereen aan boord!’. Daarin presenteerden wij een praktijkgericht werkplan in vijf stappen, gericht op ‘het doen van de goede dingen’ en ‘het samen willen doen’. ‘Iedereen aan boord!’ werd uitgegeven vlak voor de zomervakantie van 2014.

Vanaf september stelden veel lezers ons telkens weer de belangrijke vraag: ‘Hoe doe je dat?’. Deze vraag beantwoorden wij in deze veldgids. Met ruim twintig ruggensteunen willen wij er aan bijdragen dat het je lukt om nog meer kinderen aan boord te houden. Ieder kind minder dat uitvalt, verzuimt, of thuiszit, is immers een geschenk voor dit kind zelf, zijn of haar ouders, alle betrokken professionals en, niet in de laatste plaats, de Nederlandse samenleving.

Deze veldgids laat je zien hoe je samen met de mensen in je omgeving, oplossingen vindt in de situaties dat passend onderwijs je voor een grote uitdaging plaatst en je niet “als vanzelf” weet welke weg te bewandelen. De ruggensteunen geven antwoord op de vraag, ‘Hoe doe ik dat?’. We laten de theorie links liggen en beperken ons tot de onderwijspraktijk. Heb je behoefte aan meer achtergrondinformatie of theorie, pak dan ‘Iedereen aan boord!’ er bij.

Onze ruggensteunen zijn eerst en vooral bestemd voor leerkrachten, docenten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren. Maar ook voor diegenen met wie zij samenwerken. Vanzelfsprekend op de eerste plaats de ouders, maar daarnaast ook alle onderwijsondersteuners, zorgprofessionals, leerplichtambtenaren, consulenten voortijdig schoolverlaten, of de mensen van jeugdzorg. En natuurlijk lezen coördinatoren, directeuren en bestuurders over hun schouders mee. Want om te weten wat van hen wordt gevraagd, zullen zij op het netvlies moeten hebben wat van “hun mensen” wordt verlangd.

Uitgeverij SWP, Amsterdam
ISBN: 9789088506321
124 pagina's

1ste druk, 2015
Prijs: € 31,00