Iedereen aan boord! Samen werken aan passend onderwijs voor kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt’

Wij schreven ‘Iedereen aan boord!’, voor alle professionals die in klas, school, of samenwerkingsverband passend onderwijs proberen te realiseren voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dit brengt voor hen grote uitdagingen met zich mee. Over die uitdagingen en onze ideeën over een effectieve aanpak gaat dit boek.

In onze visie hangt het welslagen van passend onderwijs af van de persoonlijke inzet van iedereen die in het onderwijs en de (jeugd)zorg werkt. Het is onze ervaring dat de meeste onderwijs- en zorgprofessionals zich altijd al inzetten om passend onderwijs te realiseren voor de kinderen met wie ze te maken hebben. En in de meeste gevallen lukt dat ook. 

Dat het niet altijd lukt om passend onderwijs te realiseren, ligt wat ons betreft niet in de eerste plaats aan de inzet, of kennis en ervaring van de betrokken professionals. Ook de beschikbare financiële middelen en voorzieningen, spelen zelden een doorslaggevende rol. Hier liggen wat ons betreft niet de belangrijkste uitdagingen.

In de meeste situaties waarin het niet lukt om voor een kind passend onderwijs te realiseren komt dat vooral door de menselijke dynamiek in en om de klas, de school of het samenwerkingsverband. Hoe complexer de problematiek, des te meer partijen bij de situatie betrokken zijn. Juist die grote hoeveelheid betrokkenen kan het erg moeilijk maken een succesvolle oplossing voor dit kind of deze kinderen te vinden.

Met de beschreven aanpak - in vijf concrete stappen - kunnen alle professionals aan de slag die werk maken van passend onderwijs voor een kind of een groep kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt. Of het nu een leerkracht of docent is, een intern begeleider, zorgcoördinator en schoolleider, schoolmaatschappelijk werker, of een professional uit de jeugdzorg en de gezondheidszorg. De aanpak is bedoeld voor iedereen die weet dat passend onderwijs, (jeugd)hulpverlening en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Uitgeverij SWP, Amsterdam
ISBN: 9789088505126
176 pagina's
2e druk, 2015
Prijs: € 31,00